ما فکر می کنیم

 

ما فکـر میکنیـم بدتـرین درد ؛
از دسـت دادن ِ کسـیه که دوستـش داریم !
امـا .... حقیقـت این که :
از دست دادن ِ خــودمـون ،
و از یــاد بردن ِ اینکه کـی هستیـم ! و چقدر ارزش داریم ....
گـاهی وقتــها خیلــی دردنــاک تـره ... !

[ دو شنبه 7 اسفند 1391برچسب:, ] [ 14:26 ] [ maryam ] [ ]
نخـــــــواه باور کنم نیستی

 

نخواه باور کنم نیستی

نمیشه باورش سخته

همیشه اولش خوبه

همیشه آخرش سختــــــه

25band

[ جمعه 29 دی 1391برچسب:, ] [ 21:45 ] [ maryam ] [ ]
عشق

 

 

عشق خودش خواهد آمد

نمی توان از آن فرار کرد

عشق خودش آهسته آهسته

و در گوشه ای می آید

و در گوشه ای از قلب مهربانت

آرام و بی صدا می نشیند

و تو متوجه اش نخواهی بود

و بعد ذره ذره در تمام جانت

میپیچد و ریشه می دواند

به طوری که بی آن نمی توانی

تنفس کنی

[ پنج شنبه 20 دی 1391برچسب:, ] [ 23:3 ] [ maryam ] [ ]
قـــــبول کن

 

خــدایـا لج نکن..!
قبول کن حق با شیطان بود ؛ آدمیانت قابل پرستش نبودن.....

[ شنبه 9 دی 1391برچسب:, ] [ 18:51 ] [ maryam ] [ ]
مــــــــــیدانی

وقتی کســی تو را

عاشقانــــــــــــــــــــــه

دوستــــــــــــ دارد

شیوه ی بیان اسم تو

در صدای او متفاوت است

و تــــــــــــــــــــو ...........

می دانـــــــــــــــــی

کــــــــــــه نامـــــــــــت

در لب های او ایمن اســــــــت

[ پنج شنبه 7 دی 1391برچسب:, ] [ 14:7 ] [ maryam ] [ ]
ســــــــــــــختــــــ دل بستــــــــــــــــم

 

سخت دل بستم...
اما موقع دل کندن جون دادم...
اونایی که سخت دل میبندن...
موقع دل کندن جون میدن...

 

[ چهار شنبه 6 دی 1391برچسب:, ] [ 15:25 ] [ maryam ] [ ]
واقعیت محض

 
واقعيت محض بعد شكست توي رابطه
اولش دلت برا اون آدم تنگ ميشه
بعد برا اون روزاتون تنگ ميشه
آخرش دلت برا خودت تنگ ميشه ,
آدمي كه تو اون روزا بودي
حماقت هایی که می کردی
آدمی که ارزش دوست داشتن رو نداشت و دوست داشتی
و به خاطرش خودت و وجودت و همه چی رو از دست دادی
یه لبخند تلخ میزنی
و میگی من چقدر احمق بودم که یه همچین آدمی رو دوس داشتم ...

 

[ دو شنبه 4 دی 1391برچسب:, ] [ 12:36 ] [ maryam ] [ ]
من دیوانه نیستم

من دیوانه نیستم.
فقط کمی تنهایم. همین!
چرا نگاه میکنی؟ تنها ندیدی؟
به من نخند!
من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم

[ جمعه 1 دی 1391برچسب:, ] [ 19:15 ] [ maryam ] [ ]
یلدا مبارک

[ پنج شنبه 30 آذر 1391برچسب:, ] [ 17:50 ] [ maryam ] [ ]
مـــــــیرومـــــ

 

 میروم
بغض خواهی‌ کرد
اشک‌ها خواهی‌ ریخت
غصه‌ها خواهی‌ خورد
نفرینم خواهی‌ کرد
دوست ترم خواهی‌ داشت
یک شب فراموشم میکنی‌
فردایش به یادت خواهم آمد
عاشق تر خواهی‌ شد
امید خواهی‌ داشت
چشم به راه خواهی‌ بود
و یک روز
یک روزِ خیلی‌ بد
رفتنم را ، برایِ همیشه ، باور خواهی‌ کرد
ناامید خواهی شد
و من برایت چیزی خواهم شد
مثلِ یک خاطر ه ی دور
تلخ و شیرین ولی‌ دور … خیلی‌ دور
و من در تمام این مدت
غصه‌ها خواهم خورد
اشک‌ها خواهم ریخت
خودم را نفرین خواهم کرد
تمام لحظه‌ها به یادت خواهم بود
و امید خواهم داشت به پایداریِ عشق
و رفتن را چیزی جز عاشق ماندن نخواهم دانست
نخواهی فهمید
درکم نخواهی کرد
صحبت از عاشق بودن نیست … صحبت از عاشق ماندن است
( گاهی‌ برایِ اثباتِ عشق باید رفت … خودم از رفته گانم …)

 

 

[ پنج شنبه 30 آذر 1391برچسب:, ] [ 17:28 ] [ maryam ] [ ]